Діловодство. На русском: Деловодство.   Додати до Обраного   Зробити Стартовою
  Головна


ОФОРМЛЕННЯ  ЗАГОЛОВКІВ  ТА  ПІДЗАГОЛОВКІВ

      1.    Заголовки пишуть у центрі робочого рядка великими літерами (наукові статті, доповіді, інструкції, найменування документів, літературні твори тощо).

2.    В кінці заголовка розділові знаки не ставлять, крім ? та !

3.    Перенос в слові заголовка заборонено.

4.    Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

5.    Короткі заголовки (менше 15 знаків) пишуть врозрядку.

6.    Заголовки (більше 50 знаків) пишуть в декілька рядків через один інтервал.

7.    Від заголовка до тексту інтервал вдвічі більший, ніж в тексті.

8.    Якщо на одній сторінці кілька коротких текстів із заголовками, то від останнього рядка тексту до наступного заголовка роблять подвійний інтервал (вдвічі більше).

9.    При оформленні робочих матеріалів з великою кількістю заголовків та підзаголовків, їх можна друкувати від лівого поля.

10.  Підзаголовки:

а) пишуть малими літерами;

б) виділяють підкреслюванням, розрядкою або пишуть у дужках;

в) відстань від заголовка до підзаголовка - 1 интервал;

г) від підзаголовка до тексту інтервал вдвічі більший, ніж у тексті.

 

ПИТАННЯ ДО ТЕМИ

 

1 Де пишуть заголовки?

2 Якими літерами оформлюють заголовки?

3 Якою є відстань від заголовка до тексту?

4 Якими літерами оформлюють підзаголовки?