Діловодство. На русском: Деловодство.   Додати до Обраного   Зробити Стартовою
  Головна


ОФОРМЛЕННЯ ЦИФРОВИХ І ТАБЛИЧНИХ РОБІТ

Поняття про таблиці

Правила оформлення шапки таблиці

Правила оформлення таблиці

Правила заповнення таблиці

Оформлення приміток та виносок в таблицях

Приклади таблиць

 

Поняття про таблиці 

        Таблиця – це перелік систематизованих цифрових та інших даних, розташованих в певному порядку по графах.

        В залежності від характеру матеріалу, приведеного в табличних формах, таблиці поділяють на:

·        цифрові та текстові;

·        звітно-статистичні    – оформлені у вигляді самостійних видань;

·        пустографки            –  графи яких залишають для заповнення необхідним матеріалом;

·        таблиці-проформи  –  у яких заповнена тільки заголовна частина, а графи позначені короткими вертикальними лініями. Вони використовуються як зразок для оформлення звітних відомостей по визначеній формі.

         Таблиця складається з таких елементів:

·        нумераційний заголовок (слово „Таблиця”);

·        тематичний заголовок (назва таблиці);

·        шапка (заголовок та підзаголовоки граф);

·        боковик (заголовки горизонтальних рядків);

·        горизонтальні рядки;

·        графи (колонки);

·        виноски та примітки.

 

Зразок:

 

Таблиця 20                    нумераційний заголовок

Склад ДЕН, %               тематичний заголовок

 

Фракція

 

Контрольні

заголовок граф

вологі

підсушені

  підзаголовки граф

Тяжкий хроматин

30,6

35,1

 

Легкий хроматин

 

48,0

– горизонтальні рядки

Розчинна*

 

 

 

боковик

графи або колонки

 

*Виноски

 

Питання до теми

 

1 Охарактеризуйте таблицю.

2 Як поділяють таблиці?

3 Де застосовують таблиці?

4 З яких елементів складається таблиця?

 

 

Правила оформлення шапки таблиці 

1  Шапка таблиці складається із заголовка, підзаголовків граф і назви боковика.

2  Рядки заголовків та підзаголовків розташовують горизонтально.

3  Всі перші рядки заголовків та підзаголовків пишуть на одній горизонталі, а наступні рядки вирівнюють зліва по першому рядку, що дає змогу прискорити заповнення таблиці (Таблиця 1).

4  Заголовки граф пишуть з великої літери, а підзаголовки з маленької, якщо вони з основним заголовком графи складають одне речення (Таблиця 20).

5  Якщо підзаголовки мають самостійне значення, то їх пишуть з великої літери (Таблиця 2).

6  Розрахунок граф виконують від правого поля по кількості знаків в кожній графі + 1-2 знаки для проміжків.

 

 

Таблиця 1

Показники

План по базису

По плану

 Фактичне виконання

 

 

 

Таблиця 2 

Напруга

 Форма залізних електродів, мм 

Два вістря

Дві кулі
діаметром 5 см

Дві площини

 

 

 

Питання до теми

 

1 З яких елементів складається шапка таблиці?

2 Як розташовують рядки заголовків і підзаголовків?

3 Як пишуть перші й наступні рядки заголовків і підзаголовків?

4 Які є правила написання заголовків і підзаголовків?

5 Як виконують розрахунок граф таблиці?

 

Правила оформлення таблиці 

1  Нумераційний заголовок Таблиця пишуть:

·           без лапок малими літерами (перша літера – велика);

·           порядковий номер таблиці позначають арабськими цифрами без знаку №;

·           слово Таблиця пишуть у правому верхньому куті;

·           крапку в кінці нумераційного заголовку не ставлять.

 

2  Тематичний заголовок:

·  розташовують центрованим або кутовим способом;

·  друкують малими літерами (перша – велика);

·  відокремлюють від нумераційного заголовку двома інтервалами;

·  якщо в заголовку більше одного рядка, пишуть через один інтервал,   розподіляючи  за змістом.

 

Таблиця 3

Міста з кількістю населення понад  50 тис. чоловік 

Міста

Роки

1985

1995

2005

 

 

3 Якщо таблиця не розміщується на одному аркуші, то її переносять на наступну сторінку з указівкою номера: Продовження табл.4

На другій сторінці вказують тільки нумерацію граф без елементів головки таблиці.

 

 

Таблиця 4

Наявність обладнання в механічному цеху заводу
Дані станом на 02.12.2007 р.
 

Станки

Операції

Розміри деталей і елементів, мм 

товщина

ширина

 довжина 

1

2

3

4

5

 

пишуть

 

Продовження табл.

1

2

3

4

5

 

 

Питання до теми

 

1 Як пишуть нумераційний заголовок?

2 Де розташовують слово «Таблиця»?

3 Як пишуть тематичний заголовок?

4 Які є правила перенесення таблиці на іншу сторінку?

 

Правила заповнення таблиці 

        1  Одиниці виміру, загальні для всіх показників, виносять в тематичний заголовок.

        2  Якщо в графах є дані з різними  величинами, то їх вказують в заголовку кожного рядка.

        3  Перед позначенням розмірності замість прийменника „в” ставлять кому. Наприклад: Температура, оС; Швидкість, м/с.

        4  Елементи боковика, які мають всього один рядок, друкують від лівого поля без абзацного відступу (Таблиця 5).

        5  Абзац в таблицях оформлюють двома способами:

1) відступивши 2 знаки від лівого поля в першому рядку, наступні рядки пишуть від лівого поля (Таблиця 7);

2) перший рядок пишуть від лівого поля, а наступні рядки з відступом в два знаки.

        6  Числа в графах пишуть на рівні останнього рядка боковика (Таблиця 7);

        7 Однаковий текст в графах і боковику розміром не більше одного рядка замінюють лапками.  Цифри і знаки не дозволяється замінювати лапками.

        8  Якщо в графах відсутній текст або цифри - ставлять риску (Таблиця 8).

 

Оформлення приміток та виносок в таблицях 

  • примітки і виноски пишуть під таблицями, відступивши від останнього рядка таблиці два інтервали (Таблиця 5);
  • виноску позначають не цифрами, а ”зірочкою” (Таблиця 6);
  • для оформлення примітки чи виноски необхідно від останнього рядка таблиці відступити два інтервали, провести риску довжиною 5 см, потім знову відступити два інтервали і оформити примітку.

 

Питання до теми

 

1 Як пишуть одиниці виміру, загальні для всіх показників таблиці?

2 Як вказують дані з різними величинами?

3 Як пишуть текст в боковику?

4 Як оформлюють абзац в боковику?

5 Які є правила заповнення тексту в таблиці?

6 Як позначають виноски і де їх розташовують?

 

Приклади таблиць

 

Tаблиця 5

Межа міцності деяких матеріалів при розтягуванні

Матеріал

Межа міцності

 

ГПа

кгс/мм2

Алюміній

0,05 –  0,115

5,0 – 11,5

 

Бакеліт

0,02 – 0,03

2 – 3

 

Бетон міцний

0,048

4,8

 

Вініпласт

0,04 – 0,06

4 – 6

 

Залізо

0,14

14

 

Лавсан

0,012 – 0,020

1,2 – 2,0

 

 Примітка. Межа міцності залежить від структури і хімічного складу матеріалу, від способу його обробки.

 

 

                  

 

Таблиця 6

Кількість газів у рідкому стані 

 

Рідкий газ

 

Температура, оС

 

Щільність, кг/м2

 

Азот

Аргон

Водень

Повітря

Кисень

Метан

 

–208,36

  –185,97*

–258,27

                –194,0

                –210,4

 –161,49

 

  862,2

1390,0

    76,3

   867,0

 1274,6

   424,0

  *Таку температуру кипіння рідкий газ має при тиску 101325 Па.

 

 

 

 

        Таблиця 7

Середньорічний обіг на одного продавця* 

Назва

Назва відділів (секцій)

бакалійні товари

гастрономія

Товарообіг:

 

 

фактично, тис.грн.

981,12

1051,2

план, тис.грн.

1051,2

1168,0

Фактично виробіток в день, грн.

420,0

450,0

Середній очікуваний виробіток, грн.

450,0

500,0

Кількість робочих днів в середньому, день

292,0

292,0

 *Середньорічний обіг на одного продавця в таблиці подано по двом відділам: бакалійних товарів та гастрономії.

 

 

Таблиця 8

 

Технічні характеристики портативних друкарських машин 

Тип, модель,                 країна-виробник

Кількість клавіш

Шаг друку, мм

Довжина вала, мм

Кількість інтервалів

Маса, кг

«Москва» (СНГ)

«Маріца» (Болгарія)

«Эріка» (Німеччина)

«Ортех» (СНГ)

«Ока-215» (СНГ)

45

44

44

44

44

2,6

2,6

 2,25

240

245

335

240

3

4

7,5

  5,45

8,6

5,0

5,6

 Примітка. В таблиці наведені дані друкарських машин станом на 01.09.2007 р. 

 

 

 Головна | Женский форум | Дом в деревне | Контакти Rambler's Top100

© 2000-2017 Юлія Сержан