Діловодство. На русском: Деловодство.   Додати до Обраного   Зробити Стартовою
  Головна


НОМЕНКЛАТУРА  СПРАВ

         1 Вся діяльність установи, підприємства, фірми відображається у великій кількості документів, до яких звертаються неодноразово. Для того, щоб швидко знайти той чи інший документ, необхідно їх систематизувати.

2 Одним із найпоширеніших класифікаційних довідників являється НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ (НС) – систематизований список найменувань справ (папок, тек) із зазначеним терміном зберігання.

3 Загальні вимоги до номенклатури справ зазначені в основних нормативних документах ДЕСТ 16487-83 “Діловодство і архівна справа. Терміни і визначення”.

4 Номенклатура справ необхідна для:

  • швидкого пошуку документів за їх видами;
  • розподілу і групуванню виконаних документів і справ;
  • закріплення індексації;
  • встановлення термінів зберігання;
  • створення довідкової картотеки виконаних документів.

        5 Існує три види номенклатури справ:

І– типова (обов’язкова);

ІІ – примірна (рекомендована);

ІІІ – конкретна (індивідуальна).

        6 Типову НС розробляють організації вищого рівня і надсилають підвідомчим установам. На основі типової НС кожна установа чи організація розробляє свою конкретну НС – її використовують державні установи. Примірна НС рекомендує склад справ,  які оформлюють в діловодстві (використовують в приватних фірмах).

        7 Відповідальність за розробку НС покладають на секретаря та керівників структурних підрозділів.

        8 Після створення НС структурними підрозділами, складають загальну НС всієї установи, яку затверджує керівник і узгоджує архівне управління.

9 Запроваджують НС з 1 січня наступного року і друкують

у 3-х примірниках:

-         1-й прим. – канцелярії;

-         2-й прим. – структурному підрозділу;

-         3-й прим. – до архіву.

 

Питання до теми

 

1 Що таке номенклатура справ?

2 Для чого необхідна номенклатура справ?

3 Які є види номенклатури справ?

4 Який є порядок складання номенклатури справ?

5 Хто є відповідальним за складання номенклатури справ?  

 

Приклад номенклатури справ

 

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                   Начальник управління
                                                                                                   зовнішньоекономічних зв‘язків
                                                                                                   М.К.Філіпенко

                                                                                  “___”  ______________  200 _ р.

 

Номенклатура справ

Управління зовнішньоекономічних зв‘язків

на 2008 рік

 

№ з/п

Індекс справи по зведеній номенклатурі

Найменування справи

Строк зберігання

Примітки

1

2

3

4

5

 

1

 

05-1

 

Листування з КМ України, Верховною Радою України, Міністерствами, відомствами та іншими державними установами

 

 

2

05-2

Документи по закордонним відрядженням

 

 

3

05-3

Листування з організаціями, підприємствами - засновниками корпорації

 

 

4

05-4

Накази, Постанови, інші документи корпорації

 

 

5

05-5

Документи щодо прийому іноземних делегацій (кошториси, розміщення в готелях, візи  тощо)

 

 

6

05-6

Документи по проведенню міжнародних виставок, ярмарок, симпозіумів, семінарів

 

 

7

05-7

Загальне листування з фірмами іноземних держав

 

 

8

05-8

Справа по Китаю

                Італії

                Югославії

                ФРН

                Греції

                США

                Фінляндії

 

 

 

Відповідальний за діловодство                              Г.М.Онищук

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Завідуючий архівом 

         підпис      В.М.Слюсар 

“____” ____________ 200__ р.

 

 Головна | Женский форум | Дом в деревне | Контакти Rambler's Top100

© 2000-2017 Юлія Сержан