Діловодство. На русском: Деловодство.   Додати до Обраного   Зробити Стартовою
  Головна


КОМЕРЦІЙНА  ТАЄМНИЦЯ  В  РОБОТІ  СЕКРЕТАРЯ

        В умовах жорсткої конкуренції дуже важливо правильно зберігати відомості, які містять комерційну таємницю (КТ) фірми. Відомості комерційної таємниці фірми умовно розподіляють на блоки:

– науково-технічна (технологічна) інформація;

– ділова інформація.

        Науково-технічна інформація містить: відомості про конструкцію машин і обладнання; креслення, схеми, рецептуру; методи і засоби виробництва; нові технології; програмне забезпечення ПК тощо.

         Ділова інформація містить: відомості про фінансову діяльність фірми; відомості про розміри прибутку, собівартість продукції; плани розвитку фірми (тактичні і стратегічні); плани і об’єми реалізації продукції; аналіз конкуренто-спроможності продукції, яку виготовляє фірма, ефективність імпорту й експорту; плани рекламної діяльності; списки торгівельних і інших клієнтів, посередників, представників,  відомості про взаємовідносини з ними, їх фінансовий стан;  умови чинних контрактів, що укладаються тощо.

       Забезпечення захисту комерційної таємниці передбачає:

·        використання правил віднесення інформації до комерційної таємниці;

·        розробку і доведення до осіб, які допущені до інформації, що становить комерційну таємницю, інструкцій по дотриманню режиму конфіденційності;

·        правильне ведення діловодства, яке забезпечує облік і збереження документів з комерційної таємниці;

·        використання організаційних, технічних та інших засобів захисту конфіденційності документів;

·        здійснення контролю за дотриманням режиму охорони КТ.

        Всі документи, що містять комерційні відомості, підлягають обліку, на яких проставляють позначку – гриф конфіденційності у правому верхньому куті першого аркуша з вказівкою номера примірника (реквізит 15).

        На звороті аркуша документа, що має гриф КТ, керівник вказує прізвища тих посадових осіб, яким дозволено користуватися цим документом.

        Друкування або набирання на ПК тексту документа з грифом КТ виконують в спеціальному приміщенні, що виключає доступ сторонніх осіб. Надруковані і підписані документи передають для реєстрації особі, відповідальної за їх облік. Всі документи, що містять конфіденційну інформацію реєструють окремо від іншої кореспонденції в журналі реєстрації документів з грифом КТ.

 

Журнал реєстрації документів з грифом „Комерційна таємниця”

 

документа

Дата реєстрації

Дата та номер вхідного документа

Звідки поступив або куди відправлений

Заголовок до тексту

К-ть аркушів

К–ть примірників

Виконавець

Примітка

               

        Надання документів і справ іншим співробітникам фірми, що мають доступ до цих документів, здійснюють лише через секретаря з обов’язковим записом у журналі.

        Документи з грифом КТ зберігають в окремій папці у сейфі.

 

Питання до теми

 

1 На які  блоки поділяють документи з грифом КТ?

2 Які документи відносять до першого блоку КТ?

3 Які документи відносять до другого блоку КТ?

4 Які заходи передбачають для захисту КТ?

5 Як відбувається реєстрація документів з грифом КТ?

 Головна | Женский форум | Дом в деревне | Контакти Rambler's Top100

© 2000-2017 Юлія Сержан