Діловодство
Секретарська справа. На русском: Деловодство.   Додати до Обраного   Зробити Стартовою
  Головна


НАКАЗ

1 Наказ - розпорядчий документ, який видається керівником підприємства, організації, установи чи фірми для вирішення виробничих та кадрових питань (Додатки 10, 12).

2 Накази бувають з основної діяльності (виробничі) та по особовому складу (з кадрових питань).

3 Наказами з основної діяльності оформлюють рішення керівника, пов’язані з організацією роботи підприємства, установи або фірми, її постачання, фінансування, звітності, планування, реалізації продукції тощо.

4  Процедура складання та оформлення наказу:

·        пошук інформації;

·        підготовка проекту наказу;

·        узгодження та візування;

·        оформлення на бланку;

·        підписання керівником;

·        реєстрація;

·        розмноження;

·        ознайомлення виконавців під розписку;

·        підшивання у справу;

5 Накази з кадрових питань та з основної діяльності реєструють і підшивають у справи окремо.

 

Журнал реєстрації наказів

 

Дата

Індекс

Короткий зміст

П.І.П. особи, яка підписала документ

Розписка в одержанні

Відмітка про виконання

 

6 Текст наказу з основної діяльності складається з двох частин:

I частина – констатуюча, містить  мету видання наказу, а також основні факти і  починається словами:   “У зв’язку. . .”, “На підставі. . .”, “З метою. ..” II частина – розпорядча, нумерується по пунктах. В кожному пункті вказують виконавця, конкретну дію, яку він повинен виконати та термін виконання. В останньому пункті наказу вказують прізвище посадової особи, на яку покладають контроль за його виконанням.

7 Реквізити: назва документа (НАКАЗ), дата, номер, місце укладання, заголовок до тексту, текст, підпис, узгодження чи візування.

Накази по особовому складу оформлюють у відділі кадрів.

9 Заголовок до тексту наказу містить слова:  “Про призначення...”, “Про надання...”, “Про переведення...“, “Про звільнення...” тощо. Якщо в наказі розглядають декілька питань, то в заголовку пишуть: “По особовому складу” або “З кадрових питань”.

10 Текст починають з розпорядчої частини дієсловом:

  ПРИЗНАЧИТИ:

  НАДАТИ:

  ЗВІЛЬНИТИ:

11  Констатуюча частина може бути відсутня.

12 Текст пункту наказу починають з указівки прізвища, ім’я та по батькові службової особи, на яку видають наказ.

 

ПИТАННЯ  ДО  ТЕМИ

 

1 Охарактеризуйте наказ.

2 Назвіть види наказів та їх реквізити.

3 Охарактеризуйте наказ з основної (виробничої) діяльності.

4 Охарактеризуйте наказ по особовому складу (з кадрових питань).