Діловодство
Секретарська справа. На русском: Деловодство.   Додати до Обраного   Зробити Стартовою
  Головна


ТРУДОВА  УГОДА

 Трудова угода – документ, який укладають між організаціями та працівниками, які не перебувають у штаті даної організації, на виконання будь-якої роботи (Додаток 15).

 Допускається укладання трудової угоди в тих випадках, коли деякі види робіт не можна виконати на договірних засадах відповідними підприємствами або організаціями.

  В окремих випадках трудову угоду можна укладати з працівниками,  які перебувають у штаті даного підприємства. Це допускається, коли робота, яку вони зобов'язуються виконати, не входить у коло їхніх прямих обов'язків.

 Трудову угоду складають у двох екземплярах: один передають виконавцю, другий – зберігають у справах бухгалтерії.

Реквізити:

–  найменування документа (ТРУДОВА  УГОДА);

–  місце й дата складання;

–  перелік сторін, які укладають угоду;

–  зміст угоди з указівкою обов'язків виконавця й замовника;

–  юридичні адреси сторін;

–  підписи сторін, печатка підприємства або організації.

 

ПИТАННЯ  ДО  ТЕМИ

 

1 Що таке трудова  угода?

2 Між ким укладають трудову угоду?

3 Назвіть реквізити трудової угоди?

4 З яких частин складається трудова угода?

5 Які права й обов’язки визначають у трудовій угоді?